Vi lagrer personopplysninger iht vår personvernerklæring. Du som elev eller kunde ho oss skal når som helst kunne få vite hva vi har lagret om deg. På denne siden kan du be om disse opplysningene.

Fremgangsmåte:

  1. Fyll inn din e-post (den du benyttet ved registrering hos oss)
  2. Huk av for samtykke
  3. Klikk «Sende» knappen

Du vi deretter motta en e-post med en link. Klikk på denne og du kan se og få redigert,  slettet det som er lagret om deg.

E-post: