Førerkortklasser

FØRERKORT KLASSE B

Kort om opplæringen klasse B

Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs. (For å melde deg på trafikalt grunnkurs må du være 15 år).

Opplæringen er delt inn i 4 obligatoriske trinn:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Kurset er obligatorisk for alle under 25 år som skal øvelseskjøre, enten det er privat eller ved kjøreskole. Kurset er delt inn i fire dager (fem i vinterhalvåret, da mørkekjøringsdemo er inkludert).

Er du over 25 trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo, men du kan starte øvelseskjøringen før dette er gjennomført. Husk å ha med øvelseskjøringsbevis og legitimasjon når du øvelseskjører.

Trinn 2: Teknisk del: Omhandler tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, rygging, krypekjøring o.l. Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn, og det er obligatorisk med en trinnvurdering for å sikre dette.

Trinn 3: Trafikal del: Omhandler f.eks. samarbeid og kommunikasjon med andre trafikanter, vikeplikt, feltskifte, lyskryss, enveiskjørte gater etc ved bykjøring. Også her er det en obligatorisk trinnvurdering til slutt. Det skal også gjennomføres et obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring).

Trinn 4: Avsluttende del: Inneholder obligatorisk sikkerhetskurs på vei (2 t innledende teori, 5 t landeveg, 4 t planlegging og kjøring i variert miljø, samt 2 t avsluttende teori/oppsummering).

De obligatoriske timene/kursene blir tilsammen 36 timer (trafikalt grunnkurs inkl. mørkekjøring og førstehjelp, 2 trinnvurderinger, sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg). I tillegg kommer ordinære kjøretimer.

Fra automat til manuell

Dersom du har førerkort i klasse B for automatgir, trenger du ikke ta den obligatoriske undervisningen på nytt på manuelt giret bil. Du må imidlertid avlegge førerprøve med manuelt giret bil.

Teori

Vi vil anbefale alle elever å lese teorien så tidlig som mulig i opplæringsfasen, da man på den måten får større utbytte av undervisningen. Vi får heller ikke bestilt førerprøve før teoriprøven er bestått. Teoriprøven tas på nærmeste trafikkstasjon (Drøbak) som «drop-in» på dagtid. Se www.vegvesen.no for informasjon om åpningstider. NB! I forbindelse med covid-situasjonen må time til teoriprøve bestilles via vegvesen.no/dinside.

Til teoriprøven anbefaler vi boka «Veien til førerkortet», utgitt av ATL. Du kan også ta ulike tester på nettet for å se hvordan du ligger an før prøven.

Førerprøve

Førerprøven avlegges på trafikkstasjonen med godkjent skolebil. Hos oss på Haralds er det vanligvis oppmøte 45 min før prøven starter (oppmøte er vanligvis på trafikkskolen) og du får da oppvarming inkludert i prisen for leie av bil. Lærer vil også være med deg til trafikkstasjonen og vente der til du er ferdig, dersom annet ikke er avtalt.

Førerprøven kan bestilles så snart du har tatt teoriprøven – bare gå inn på vegvesen.no/dinside og gi oss fullmakt, så bestiller vi til deg. NB! Det er for tiden veldig lang kø for bestilling av førerprøver så prioriter gjerne teoriprøve så tidlig i opplæringsløpet som mulig.

Generelt

På www.vegvesen.no kan du søke om førerkort, gi trafikkskolen fullmakt til å bestille førerprøve for deg, samt få svar på andre spørsmål du måtte ha ang. kjøreopplæringen. Søknad om førerkort må være innsendt og ferdig behandlet før teoriprøven kan avlegges.

Vi forsøker alltid å finne en lærer som vi tror passer deg som elev. Om du i midlertid skulle ha ønske om å bytte lærer, kan du kontakte kontoret, så ordner vi det for deg.

For påmelding til trafikalt grunnkurs – se under «kurspåmelding»! Dersom du ønsker å bestille kjøretimer eller har andre spørsmål, kan du nå oss på telefon 64 87 06 70 eller på post@haraldstrafikkskole.no.

KLASSE BE OG KLASSE B KODE 96

Dersom du er interessert i opplæring klasse B96 eller BE kan du kontakt oss på post@haraldstrafikkskole.no eller telefon 64 87 06 70 (oppgi navn og telefonnummer).

Opplæringen i klasse BE og B96 er den samme, men i klasse BE er det i tillegg krav om førerprøve.

Kort om opplæringen:

Før du kan ta klasse BE eller B96, må du ha førerkort i klasse B (dette tilsvarer trinn 1 av opplæringen).

I trinn 2 starter man med teknisk trening i å beherske bil og tilhenger.
I trinnets siste del må man gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

I trinn 3 trener du på sikker og god kjøring i trafikken.
I trinnets siste del må man gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

I trinn 4, som er den avsluttende delen, må du gjennomføre et obligatorisk lastesikringskurs (dette kan også gjennomføres på trinn to eller tre) samt obligatorisk sikkerhetskurs på veg (3 timer).

For de fleste elever vil det være nok med de obligatoriske øvelsene (trinnvurdering på trinn 2 og 3, lastesikringskurs og sikkerhetskurs på veg). Prisen på dette er kr 5  830,-. For timer utover dette er prisen kr 890,- pr 45 min. All opplæring avtales individuelt med lærer. I klasse BE er det i tillegg krav om førerprøve (kr 3 500,- + gebyr til statens vegvesen).

NB! Har du C1 førerkort er ikke lastesikringskurs obligatorisk, men du må kunne teorien, da du blir spurt om dette på førerprøven.

Hva kan jeg trekke?

Klasse B:
-Tilhenger med tillatt totalvekt på 750 kg.
-Tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt kan være inntil 3 500 kg.

Klasse B kode 96:
-Tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.
-Tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt kan være inntil 4 250 kg.

I klasse B kode 96 er det ingen førerprøve.

Klasse BE:
-Tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg.
-Tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt må ikke overskride 7 000 kg.

Klasse BE passer for de som skal kjøre med hestehenger, båthenger, stor campingvogn eller varebil med tllhenger.

Tillatte totalvekter finner du i vognkort til bil og henger.

PRISER KLASSE B:

KLASSE B (BIL):

Kjøretime 45 min Kr 850,-
Trinnvurdering Trinn 2 (45 min) Kr 850,-
Trinnvurdering Trinn 3 (45 min) kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min) Kr 9 500,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min) Kr 6 500,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen/MossKr 4 750,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak Kr 3 950,-
Dobbeltime 90 min Kr 1 700,-
Kjøretime 60 min Kr 1 135,-

KLASSE BE/B96:

KLASSE BE/B96:

Kjøretime 45 min kr 960,-
Kjøretime 60 minkr 1 280,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 960,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 960,-
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 540,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 880,-
Førerprøve Drøbak (kun klasse BE) kr 3 950,-
Førerprøve Mysen (kun Klasse BE)kr 4 720,-
Førerprøve Hafslund (kun Klasse BE)Kr 5 030,-

FØRERKORT FOR AUTOMAT OG EL BIL!

FØRERKORT MED AUTOMATGIR FOR BIL!

Førerkortet gir deg rett til å kjøre bil med automatgir og El-bil. De fleste nye biler som selges nå er med automatgir. Det kan derfor være lurt å vurdere om du trenger førerkort for manuelt gir eller ikke.

Reglene for å øvelseskjøre med automatgir er de samme som for vanlig manuelt giret bil. Opplæringen er også den samme.

Ring oss gjerne på 64 87 06 70 for å avtale første time!

KLASSE A1/A2/A

Haralds Trafikkskole er Follos største innen MC-opplæring. Vi tilbyr undervisning i klassene A1, A2, A, samt utvidelse fra en klasse til en annen.

Kort om opplæringen

Hvis du er under 25 år og skal starte kjøreopplæring på MC, må du enten ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i en annen førerkortklassse. Er du over 25 år, kan du begynne kjøreopplæring uten trafikalt grunnnkurs eller annen førerkortklasse, men du må ha gjennomført førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo før eventuell førerprøve. Videre må du, uavhengig av alder og klasse, gjennomføre et obligatorisk MC-kurs, før du kan starte den praktiske delen av opplæringen. MC-kurset er et teoretisk kurs på ca 4 skoletimer.

Til alle kjøretimer må gyldig legitimasjon og evt. trafikalt grunnkursbevis medbringes.

Alderskrav for å ta førerkort i de ulike klassene

A1: 16 år
A2: 18 år
A 24 år (evt. 2 år med A2 førerkort)

Obligatorisk opplæring

Undervisningen skjer trinnvis og hvert trinn inneholder obligatoriske øvelser som må fullføres før man starter på et nytt trinn. De øvelsene som er obligatoriske er:

 • Trinnvurdering trinn 2 (alle klasser)
 • Trinnvurdering trinn 3 (alle klasser)
 • Sikkerhetskurs på bane (klasse A og A2)
 • Sikkerhetskurs i trafikk (klasse A1)
 • Sikkerhetskurs på veg (alle klasser)

Obligatoriske øvelser vil som regel måtte suppleres med ordinære kjøretimer.

Utvidelse av førerkort
Obligatorisk undervisning er:

A1 til A2:

 • Kurs ved utvidelse A1 til A2 (to timer)
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på veg A2

Forutsetter to års førerrett i klasse A1 på innbyttetidspunkt. Kan påbegynnes etter å ha hatt førerett et år. Man bør påregne ordinære kjøretimer i tillegg. Det er ikke krav om førerprøve.

A2 til A:

 • Kurs for utvidelse A2 til A (syv timer)

Det er ikke krav om førerprøve

Bekledning/utstyr

Fullt utstyr kan leies til en engangssum på kr 600,- for hele opplæringsperioden. Lån av utstyr til første time er gratis.

Teori

Vi vil anbefale alle elever å lese teorien så tidlig som mulig i opplæringsfasen, da man på den måten får større utbytte av undervisningen. Vi får heller ikke bestilt førerprøve før teoriprøven er bestått. Teoriprøven tas på nærmeste trafikkstasjon (Drøbak) som «drop-in» på dagtid. Se www.vegvesen.no for informasjon om åpningstider.

Til teoriprøven anbefaler vi boka «Veien til førerkortet – MC», utgitt av ATL. Du kan også ta ulike tester på nettet for å se hvordan du ligger an før prøven.

Førerprøve

Førerprøven avlegges på trafikkstasjonen med godkjent skolesykkel. Hos oss på Haralds er det vanligvis oppmøte 45 min før (oppmøtested avtales med lærer) og du får da oppvarming inkludert i prisen for leie av sykkel. Lærer vil også være der med deg.

Førerprøven kan bestilles så snart du har tatt teoriprøven – bare gå inn på «din side» på vegvesen.no og gi oss fullmakt, så bestiller vi til deg.

Generelt

På www.vegvesen.no kan du søke om førerkort, gi trafikkskolen fullmakt til å bestille førerprøve for deg, samt få svar på andre spørsmål du måtte ha ang. kjøreopplæringen. Søknad om førerkort må være innsendt og ferdig behandlet før teoriprøven kan avlegges.

For påmelding til MC-kurs – se under «kurspåmelding»! Dersom du ønsker å bestille kjøretimer eller har andre spørsmål, kan du nå oss på telefon 64 87 06 70 eller på post@haraldstrafikkskole.no.your own text

KLASSE AM 146 – MOPED – NB (VI TYILBYR IKKE OPPLÆRING PÅ MOPED)

VI UNDERVISER DESSVERRE IKKE I MOPED.

Kort om klasse AM 146/moped opplæring:

Etter at du har tatt trafikalt grunnkurs kan du ta førerkort for moped. Opplæringen kan du ta hos oss fra du er 15 år. Det er en forutsetning at du allerede har tatt trafikalt grunnkurs.

For å få førerkort på moped må du ha gjennomført følgende opplæring:

 • Obligatorisk grunnkurs (tre timer): INKLUDERT I MOPEDKURS
 • Obligatorisk trinnvurdering trinn 2 (en time): INKLUDERT I MOPEDKURS
 • Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk (fire timer): INKLUDERT I MOPEDKURS
 • Obligatorisk trinnvurdering trinn 3 (en time): INKLUDERT I MOPEDKURS
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg (fire timer) :INKLUDERT I MOPEDKURS
 • Individuell praktisk og trafikal opplæring (etter nivå): NB! I VÅRE MOPEDKURS ER FIRE TIMER INKLUDERT. DERSOM MAN FOR Å OPPFYLLE KRAVENE I LÆRERPLANEN TRENGER FLERE TIMER FOR Å GÅ VIDERE MED OPPLÆRINGEN, MÅ DISSE BETALES UTENOM KURSAVGIFTEN (KR 500,- PR 45 MIN).

Prøven må du ta på Statens vegvesen når du har fylt 16 år. Det er kun teoriprøve.

Nødvendig utstyr og moped får du låne på skolen. Det er lurt med gode sko og vindtett bekledning til kjøreitmer.

Krav for å ta teoriprøven hos Statens vegvesen er:

 • Du har sendt søknad om førerkort og fått vandelen godkjent.
 • Du har gjennomført de obligatoriske kjøretimene.
 • Du har fylt 16 år.

Søk om førerkort på www.vegvesen.no.

For påmelding til grunnkurs moped – se under «kurspåmelding»

*Klasse AM145
Dersom du er født før 1985, kan du få førerkort på moped på bakgrunn av oppnådd alder. Du må da søke om førerkort via vegvesen.no/dinside, og så møte på nærmeste trafikkstasjon for å få utstedt førerkort etter at vandelsjekk er godkjent av politiet. Ta kontakt med Statensv Vegvesen for mer info.

Ta gjerne kontakt med oss på post@haraldstrafikkskole.no eller telefon 64 87 06 70 dersom du har andre spørsmål!

MOPED;

[table “5” not found /]

GEBYRER:

GEBYRER

Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr 350,- / 320,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 150,- / 1 110
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 920,- /1 880,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr 200,- / 90,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 350,-