Våre kurs

Kurspåmelding Trafikalt Grunnkurs

VIKTIG OM KURSPÅMELDING
Ved påmelding vil du motta en e-post med informasjon om din påmelding. Denne er din kvittering for at du er påmeldt. Hvis du ikke mottar e-posten er det sannsynligvis et felt som ikke er riktig utfylt. Gå tilbake til skjemaet og se etter feilmelding og forsøk igjen.

Hvis du ikke finner feilmelding eller mottar e-post, ta kontakt med kontoret for hjelp

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Trafikalt Grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang, uavhengig av klasse.

Kurset må gjennomføres før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre hjemme privat.
Trafikalt grunnkurs kan du ta fra fyllte 15 år.

Trafikalt grunnkurs består av:
10 undervisningstimer i risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning
4 undervisningstimer i førstehjelp og tiltak ved ulykker

( +3 undervisningstimer : Mørkekjøringsdemonstrasjon (Dette kurset må du melde deg på separat. Må være avlagt for øvelseskjøring i perioden 1. november – 15. mars)).

Er du over 25 år er du fritatt fra kravet om trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo.

Så snart kurset er gjennomført, kan du øvelseskjøre. Husk da gyldig legitimasjon og øvelseskjøringsbevis! Bevis kan lastes ned til telefon via vegvesen.no/dinside eller du kan kontakte Statens Vegvesen for å få tilsendt fysisk bevis.

Husk gyldig legitimasjon!

Kurspåmelding Mørkekjøringsdemonstrasjon

VIKTIG OM KURSPÅMELDING
Ved påmelding vil du motta en e-post med informasjon om din påmelding. Denne er din kvittering for at du er påmeldt. Hvis du ikke mottar e-posten er det sannsynligvis et felt som ikke er riktig utfylt. Gå tilbake til skjemaet og se etter feilmelding og forsøk igjen.

Hvis du ikke finner feilmelding eller mottar e-post, ta kontakt med kontoret for hjelp

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Toggle Content goes here

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Mørkekjøring


Mars 2021: Mørkedemosesongen er nå over. Vi starter opp igjen med kurs fra oktober. Til info kan man øvelseskjøre i perioden 16/3 – 31/10 uten å ha gjennomført dette kurset.

Mørkekjøringsdemonstrasjon er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang.

Dersom du er over 25 år (og fritatt kravet om trafikalt grunnkurs) eller du har tatt trafikalt grunnkurs som ikke inkluderer mørkedemonstrasjon, må du melde deg på kurs i mørkekjøring separat.

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. oktober det året. Dette vil fremgå av det trafikale grunnkursbeviset. Når du har gjennomført mørkekjøringen, vil du få tilsendt nytt bevis.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

Prisen for mørkekjøring er kr 1 650,-. Faktura deles ut på kurset.

Kurspåmelding MC

VIKTIG OM KURSPÅMELDING
Ved påmelding vil du motta en e-post med informasjon om din påmelding. Denne er din kvittering for at du er påmeldt. Hvis du ikke mottar e-posten er det sannsynligvis et felt som ikke er riktig utfylt. Gå tilbake til skjemaet og se etter feilmelding og forsøk igjen.

Hvis du ikke finner feilmelding eller mottar e-post, ta kontakt med kontoret for hjelp

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

MC-kurs

Kurset er obligatorisk og en forutsetning for å begynne med kjøretimer på en trafikkskole. For å delta på kurset må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller være over 25 år.

Utvidelse A2 til A

Utvidelseskurset (7 x 45 min) kan tas fra du har hatt ett års førerrett i klasse A2. Du kan hente ut førerkort i klasse A etter å ha fullført kurs og det har gått to år fra du fikk førerrett i klasse A2.

Utvidelse A1 til A2

Du må gjennomføre utvidelseskurs A1 til A2 (2 x 45 min) samt sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg (minimum). Det er ikke krav om ny førerprøve.

Kurspåmelding Mopedopplæring

VIKTIG OM KURSPÅMELDING
Ved påmelding vil du motta en e-post med informasjon om din påmelding. Denne er din kvittering for at du er påmeldt. Hvis du ikke mottar e-posten er det sannsynligvis et felt som ikke er riktig utfylt. Gå tilbake til skjemaet og se etter feilmelding og forsøk igjen.

Hvis du ikke finner feilmelding eller mottar e-post, ta kontakt med kontoret for hjelp

Navn:
Dato:
Pris:
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser:
Påmelding:
Beskrivelse: Kursvarighet :

Moped


NB! VI VIL DESSVERRE IKKE TILBY MOPEDOPPLÆRING SESONGEN 2021.

Det er en forutsetning at du har fylt 15 år og allerede har tatt trafikalt grunnkurs.

For å få førerkort må du også bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Prøven kan du avlegge så snart du har fylt 16 år.

Kurspåmelding Førstehjelpskurs

VIKTIG OM KURSPÅMELDING
Ved påmelding vil du motta en e-post med informasjon om din påmelding. Denne er din kvittering for at du er påmeldt. Hvis du ikke mottar e-posten er det sannsynligvis et felt som ikke er riktig utfylt. Gå tilbake til skjemaet og se etter feilmelding og forsøk igjen.

Hvis du ikke finner feilmelding eller mottar e-post, ta kontakt med kontoret for hjelp

Førstehjelpskurs


Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs, men er du over 25 år (og således fritatt fra trafikalt grunnkurs), må du ta førstehjelp separat.

Kursvarighet: 4 undervisningstimer.

Prisen for kurset er kr 650,-.