Priser og vilkår

TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN 1:

Trafikalt grunnkurs -enkeltstående dagkr 850,-
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min) kr 1 990,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min) kr 850,-
Mørkedemo (3 x 45 min) kr 1 990,-


KLASSE B (BIL):

Kjøretime 45 min Kr 850,-
Trinnvurdering Trinn 2 (45 min) Kr 850,-
Trinnvurdering Trinn 3 (45 min) kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min) Kr 9 500,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min) Kr 6 500,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen/MossKr 4 750,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak Kr 3 950,-
Dobbeltime 90 min Kr 1 700,-
Kjøretime 60 min Kr 1 135,-


KLASSE BE/B96:

Kjøretime 45 min kr 960,-
Kjøretime 60 minkr 1 280,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 960,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 960,-
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 540,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 880,-
Førerprøve Drøbak (kun klasse BE) kr 3 950,-
Førerprøve Mysen (kun Klasse BE)kr 4 720,-
Førerprøve Hafslund (kun Klasse BE)Kr 5 030,-


KLASSE A.

MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 minkr 1050,-
Kjøretime 60 min kr 1 400,-
Kjøretime fra kl 16.30 (45min)kr 1 150,-
Leie av utstyr (for hele opplæringen)Kr 700,-
Trinnvurdering Trinn 2kr 1 050,-
Trinnvurdering Trinn 3Kr 1 050,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleiekr 5 300,-
Sikkerhetskurs på veg kr 7 300,-
Førerprøve - Drøbak kr 4 100,-
Utvidelseskurs A2-Akr 6 700,-

KLASSE A2

MC Grunnkurs Kr 1 100,-
Kjøretime 45 min Kr 1 050,-
Kjøretime 60 min Kr 1 400,-
Kjøretimer fra kl 16.30 (45min) kr 1 150,-
Leie av utstyr (for hele opplæringen)Kr 700,-
Trinnvurdering Trinn 2Kr 1 050,-
Trinnvurdering Trinn 3Kr 1 050,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleieKr 5 300,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5 500,-
Førerprøve - Drøbak kr 4 100,-
Utvidelseskurs A1-A2kr 1 900,-

KLASSE A1

MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 1 050,-
Kjøretime 60 min kr 1 400,-
Kjøretime fra kl 16.30 (45min) kr 1 150,-
Leie av utstyr (for hele opplæringen)Kr 700,-
Trinnvurdering Trinn 2kr 1 050,-
Trinnvurdering Trinn 3Kr 1 050,-
Sikkerhetskurs i trafikkkr 4 300,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5 500,-
Førerprøve - Drøbak kr 4 100,-

GEBYRER

Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr 350,- / 320,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 150,- / 1 110
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 920,- /1 880,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr 200,- / 90,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 350,-


Betaling/vilkår

BETALING:

Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer og kurs normalt betales via tabs.no før timen/kurset. Du får også informasjon om hvordan du betaler på første kjøretime/første kursdag. Alle elever har sitt faste konto-og KIDnummer de kan betale til.

Dersom utestående ikke er oss i hende etter purring, vil du motta faktura pr post. Gebyr kommer da i tillegg.

NB! Alt utestående må være betalt senest i god tid før førerprøve.

FORSINKELSER:
Vi har 20 minutters gjensidig venteplikt.

AVBESTILLING:

Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag uken før). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager før, med unntak av sikkerhetskurs på bane som må avbestilles senest 7 dager før.

Avbestilling gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon – send sms til lærer eller e-post post@haraldstrafikkskole.no!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer. Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt. sykdom må dokumeneres med legeattest innen tre dager (gjelder kun ved egen sykdom). Legeattest skal være spesifisert til å gjelde aktuell dato og tilfelle.Vi godtar IKKE generelle legeerklæringer om at elev har feks kronisk sykdom. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post. Ved manglende legeerklæring må kjøretimen/kurset betales i sin helheten.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.

Gavekort:

Gavekort leveres lærer eller kontoret for registrering.Gavekort er gyldig ett år fra utstedelse. Gavekort er ikke refunderbare.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag uken før). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager før, med unntak av sikkerhetskurs på bane som må avbestilles senest 7 dager før.

Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon – send sms til lærer eller e-post post@haraldstrafikkskole.no!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer.
Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt.  sykdom må dokumeneres med legeattest innen tre dager (gjelder kun ved egen sykdom). Legeattest skal være spesifisert til å gjelde aktuell dato og tilfelle.Vi godtar IKKE generelle legeerklæringer om at elev har feks kronisk sykdom. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.

Vinterlagring av MC for kun kr 1 200,-

MC sesongen er slutt, vinteren nærmer seg og syklene skal parkeres.

Vi har ledig plass til lagring av sykler i vår varme og tørre garasje. Ønsker du plass til din sykkel her hos oss i vinter så ta kontakt med kontoret, send en mail eller kontakt oss på Facebook.