Priser og vilkår

TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN 1 (fra 1.2.22):

Trafikalt grunnkurs -enkeltstående dagkr 700
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min) kr 1 690,-
Trafikalt grunnkurs m/mørkedemo (17 x 45 min) kr 3 540,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min) kr 790,-
Mørkedemo (3 x 45 min) kr 1 850,-


KLASSE B (BIL) fra 15.1.2022:

Tekst Pris
Kjøretime 45 min kr 790,-
Kjøretime 60 min kr 1 050,-
Dobbeltime 90 min kr 1 580,-
Trinnvurdering (45 min) kr 790,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min) kr 5 650,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min) kr 8 200,-
Kjøretentamen 60 min kr 1 050,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak kr 3 500,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen/Moss kr 4 250,-


KLASSE BE/B96:

Kjøretime 45 min kr 890,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 890,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 890,-
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 400,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 650,-
Førerprøve Drøbak (kun klasse BE) kr 3 500,-


KLASSE A.

Tekst Pris
MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 890,-
Kjøretime 60 min kr 1 185,-
Kjøretime fra kl 16.30 (45min) kr 990,-
Trinnvurdering kr 890,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie kr 4 700,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5 900,-
Førerprøve - Drøbak kr 3 500,-
Utvidelseskurs A2-A kr 5 950,-

KLASSE A2

Tekst Pris
MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 890,-
Kjøretime 60 min kr 1 185,-
Kjøretimer fra kl 16.30 (45min) kr 990,-
Trinnvurdering kr 890,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie kr 4 700,-
Sikkerhetskurs på veg kr 4 600,-
Førerprøve - Drøbak kr 3 500,-
Utvidelseskurs A1-A2 kr 1 750,-

KLASSE A1

Tekst Pris
MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 890,-
Kjøretime 60 min kr 1 185,-
Kjøretime fra kl 16.30 (45min) kr 990,-
Trinnvurdering kr 890,-
Sikkerhetskurs i trafikk kr 3 500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 4 450,-
Førerprøve - Drøbak kr 3 500,-

MOPED (NB! VI TILBYR FOR TIDEN IKKE OPPLÆRING I DENNE KLASSEN)

Grunnkurs (3 x 45 min) kr 1 000,-
Kjøretime (45 min) kr 500,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 2 000,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 750,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 1 200,-
Sikkerhetskurs på veg (4 x 45 min) kr 2 000,-


GEBYRER

Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr 350,- / 320,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 150,- / 1 110
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 920,- /1 880,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr 200,- / 90,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 350,-


Betaling/vilkår

Betaling:
Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer normalt betales til lærer umiddelbart etter timen – med bankkort på kontoret. Det er også mulig å betale med Vipps eller via TABSelev.no (merk at transaksjonsgebyr  kommer i tillegg for Vipps). Kurs (MC-kurs, trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mopedkurs) blir fakturert.Nb! Vi tar ikke kredittkort!

Dersom utestående ikke er oss i hende etter flere purringer, vil du motta faktura pr post. Gebyr kommer da i tillegg.

Vi har også tilbud om å få SMS med utestående saldo og betalingsinfo etter timene. Vi ber da om at utestående er oss i hende før neste time. Alle elever har sitt faste konto-og KIDnummer de kan betale til.

NB! Alt utestående må være betalt senest to virkedager før førerprøve.

Gavekort:

Gavekort leveres lærer eller kontoret for registrering.Gavekort er gyldig ett år fra utstedelse. Gavekort er ikke refunderbare.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager før, med unntak av sikkerhetskurs på bane som må avbestilles senest 7 dager før.

Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon – send sms til lærer eller e-post post@haraldstrafikkskole.no!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer.
Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt.  sykdom må dokumeneres med legeattest innen tre dager (gjelder kun ved egen sykdom). Legeattest skal være spesifisert til å gjelde aktuell dato og tilfelle.Vi godtar IKKE generelle legeerklæringer om at elev har feks kronisk sykdom. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.