Priser og vilkår

TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN 1:

Tekst Pris
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min) kr 1 650,-
Trafikalt grunnkurs m/mørkedemo (17 x 45 min) kr 3 300,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min) kr 650,-
Mørkedemo (3 x 45 min) kr 1 650,-


KLASSE B (BIL):

Tekst Pris
Kjøretime 45 min kr 750,-
Kjøretime 60 min kr 1 000,-
Dobbeltime 90 min kr 1 500,-
Trinnvurdering (45 min) kr 750,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min) kr 5 300,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min) kr 7 700,-
Kjøretentamen 60 min kr 1 000,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak kr 3 100,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen kr 3 820,-


KLASSE BE/B96:

Kjøretime 45 min kr 850,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 850,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 850,-
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 300,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 500,-
Førerprøve (kun klasse BE) kr 3 300,-


KLASSE A.

Tekst Pris
MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 860,-
Kjøretime 60 min kr 1 145,-
Kjøretime fra kl 17.00 (45min) kr 960,-
Trinnvurdering kr 900,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie kr 4 700,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5 750,-
Førerprøve - Drøbak kr 3 500,-
Utvidelseskurs A2-A kr 5 950,-

KLASSE A2

Tekst Pris
MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 860,-
Kjøretime 60 min kr 1 145,-
Kjøretime fra kl 17.00 (45min) kr 960,-
Trinnvurdering kr 900,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie kr 4 700,-
Sikkerhetskurs på veg kr 4 700,-
Førerprøve - Drøbak kr 3 500,-
Utvidelseskurs A1-A2 kr 1 720,-

KLASSE A1

Tekst Pris
MC Grunnkurs kr 1 100,-
Kjøretime 45 min kr 860,-
Kjøretime 60 min kr 1 145,-
Kjøretime fra kl 17.00 (45min) kr 960,-
Trinnvurdering kr 900,-
Sikkerhetskurs i trafikk kr 3 500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 4 400,-
Førerprøve - Drøbak kr 3 500,-

MOPED

Grunnkurs (3 x 45 min) kr 1 000,-
Kjøretime (45 min) kr 500,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 2 000,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 750,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 1 200,-
Sikkerhetskurs på veg (4 x 45 min) kr 2 000,-


GEBYRER

Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr 680,- / 650,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 180,- / 1 140
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 200,- /1 160,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr 320,- / 150,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 300,-


Betaling/vilkår

Betaling:
Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer normalt betales til lærer umiddelbart etter timen – med bankkort på kontoret. Det er også mulig å betale med Vipps eller via TABSelev.no (merk at transaksjonsgebyr  kommer i tillegg for Vipps). Kurs (MC-kurs, trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mopedkurs) blir fakturert.Nb! Vi tar ikke kredittkort!

Dersom utestående ikke er oss i hende etter flere purringer, vil du motta faktura pr post. Gebyr kommer da i tillegg.

Vi har også tilbud om å få SMS med utestående saldo og betalingsinfo etter timene. Vi ber da om at utestående er oss i hende før neste time. Alle elever har sitt faste konto-og KIDnummer de kan betale til.

NB! Alt utestående må være betalt senest to virkedager før førerprøve.

Gavekort:

Gavekort leveres lærer eller kontoret for registrering.Gavekort er gyldig ett år fra utstedelse. Gavekort er ikke refunderbare.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager før, med unntak av sikkerhetskurs på bane som må avbestilles senest 7 dager før.

Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon – send sms til lærer eller e-post post@haraldstrafikkskole.no!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer.
Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt.  sykdom må dokumeneres med legeattest innen tre dager (gjelder kun ved egen sykdom). Legeattest skal være spesifisert til å gjelde aktuell dato og tilfelle.Vi godtar IKKE generelle legeerklæringer om at elev har feks kronisk sykdom. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.